خانه » گالری عکس » متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

متن زیبا درباره ماه اسفند تصویر برای متولدین اسفند  عکس پروفایل اسفند ماهی جدید دانلود عکس اسفند عکس نوشته اسفندی که باشی عکس اسفندیا اسفند ماهی که باشی شعر در مورد متولدین ماه اسفند عکس نوشته اسفندی که باشی عکس سمبل ماه اسفند پروفایل ماه اسفند  تصویر برای متولدین اسفند  دانلود عکس اسفند متن زیبا درباره ماه اسفند اسفند ماهی که باشی عکس اسفندیا گالری عکس نوشته متولدین اسفند و جملکس های خاص پروفایل اسفند ماهی / عکس نوشته متولدین اسفند ماه

 

آخرین ماه زمستان است ….

کسی گفت :
اُمید
مسافِرَت
برگردد
نگفتم !!!
مسافرم
به راهیست
که
بر نمی گردد

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

آخرین ماه زمستان
شال و کلاه کرده ای ؟؟!!!!
دست هایت
در آغوش جیب هایت !!
تَنت گرم
سَرت گرم
دِلت گرم
دَمت گرم

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

کنار خیابان ایستاده ……… ؟؟!!!
روی سرش شال خاکسریست
به تنش گرما ……. نه ؟؟!!!
نیست !!
صورت
نقاب ترک خورده ای
خالیست
دست ها
غریب
بی همنوازیست

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

آخرین ماه زمستان
بهار می آید
با بوت های پاشنه
بلندش
با پالتوی خز عجیب

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

فروردین امسال آخرین ماه زمستان بود
برفی به بهمن نبودُ به فروردین فراوان بود
یک ماه بلند و سرد یک جنگلی را سوزاند
از بس که این سرما همه را به خانه لرزاند
حیف است گل سرخ م به پاییز نمی روید
یا که خورشید مثل کوه اسم تو نمی گوید
از این همه سرما و برگ ریز درختان
نام تو ماندُ فررودین شد ماه زمستان
*******
گر از سمت تو ای محبوب طوفان و بلا خیزد
خوشتر از آن که ساقی به جام من “می” ریزد
دیوار بلندی بود طوفان و سیل تو باخود برد

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

ماه شهریور مدار عشق بود
نام شهریور نشان عشق بود
آتش عشقم به دامن میکشید
گرمیش را برسروتن میکشید
چونکه عشقش ماه مردادش برفت
یادش آمد ناگهان مهر درخت
گفت با خود کی کنم رازم فسون
کی کنم قلب ودلم را غرق خون
تاکه شهریور به یاد خویش بود
مهرش آن آبان وآذر پیش بود
لیلة الیلدا بیامد بعداز آن
دی و بهمن آمد و باران آن
چونکه ماه عشق اسفند سر رسید
از کف دریای دل خون میچکید
آری آن ماه شگفت آمد برون
برد برف و باد و باران را درون
عشق را نوروز را آغاز کر …

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعری در مورد متولدین اسفند
در نیم روز روشن اسفند
وقتی بنفشه‌ها را از سایه‌های سرد
در اطلس شمیم بهاران
با خاک و ریشه
میهن سیارشان
در جعبه‌های کوچک چوبی
در گوشه‌ خیابان می‌آورند
جوی هزار زمزمه در من
می‌جوشد

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعر کودکانه در مورد ماه اسفند
اما امروز در هجوم اسفند
پنجره‌ها در محاصره
می خواهم تو را به نام بخوانم
نمیتوانم نامت را در دهانم
وتو را در درونم پنهان کنم
کجا پنهانت کنم ؟

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعر زیبا در مورد ماه اسفند
غصه نخور مسافر غصه اثر نداره
ز دل تو می دونم هیچ کس خبر نداره
غصه نخور مسافر رفتیم تو ماه اسفند
بهار تو بر می گردی چیزی نمنونده بخند

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعر نو درمورد ماه اسفند
مانده تا سینی ما پرشود از صحبت سنبوسه و عید
در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد
و نه آواز پری می رسد از روزن منظومه برف
تشنه زمزمه ام
مانده تا مرغ سرچینه هذیانی اسفند صدا بردارد
پس چه باید بکنم
من که در لختترین
موسم بی چهچهه سال
تشنه زمزمه ام ؟

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعری درباره ماه اسفند
چه اسفند ا … آه !
چه اسفندها دود کردیم !
برای تو ای روز اردی بهشتی
که گفتند این روزها می رسی
از همین راه !

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعر در مورد متولدین اردیبهشت
در قلب گرمسیر
نیمروز خوش
از آرزوهای آخر اسفند ماه بود
خورشید خنده روی ، پس از گریه های ابر
بر شاخه ها غبار طلایی فشانده بود
باد تر
بهار
بوی غبار خشک بیابان تشنه داشت

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعر درباره متولدین اسفند
در این ایوان
که اکنون ایستاده ام
سال تحویل می شود
در آن غروب ماه اسفند
از همه ی یاران شاعرم
در این ایوان یاد کرده ام

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعر در مورد متولد اسفند
وقتی
دی و بهمن
به پایان می رسد
و اسفند
به نیمه
آغاز می شود
خواب هر ساله ای
که لانه های زیر برف
در
انتظار بازگشت چلچله ها می بینند

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعر درباره ی ماه اسفند
زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟
بیداری شکفته پس از شوکران مرگ
زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟
زیر درفش صاعقه و تیشه ی
تگرگ
زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟
عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعر نو درباره ماه اسفند
لحظه ی خوب
لحظه ی ناب
لحظه ی آبی صبح اسفند
لحظه ی ابرهای شناور
لحظه ای روشن و ژرف و جاری
حاصل معنی جمله ی آب
لحظه ای که در آن خنده هایت
جذبه را تا صنوبر رسانید
لحظه ی آبی باغ بیدار
لحظه ی روشن و نغز دیدار

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعر ماه اسفند
خروس خانه همسایه می خواند
و باران سحرگاهان اسفند
فرو می ریخت از ابری شتابان
گریزان ابرها بر آبی صبح
چنان چون قاصدک بر کاسنی
زار

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعر درباره ماه اسفند
گیرم که ابر بامدادان بهشت اینجا
بارید و خوش بارید
وان روشنی آسمانی را
نثار این حصار بی طراوت کرد
از ساحل دریاچه ی
اسفند
با بی کرانی آیینه اش تابید و خوش تابید
اما
مرغان صحرا خوب می دانند
گلهای زندان را صفایی نیست

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعر درمورد ماه اسفند
در منزل خجسته ی اسفند
همسایه ی سراچه ی فروردین
با شاخه های ترد بلوغ جوانه ها
باران به چشم روشنی صبح آمده ست
زشت است اگر که من
یار قدیم و همدم همساغر سحر
در کوچه های خامش و خلوت نجومیش
یا
با جام شعر خویش
خوش آمد نگویمش

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعر برای ماه اسفند
از راه، فراز آمده با هلهله اسفند

وقت است که از نو بسرایم غزلی چند

اسفند فراز آمده تا مشعلی از شعر

در سینه ی افسرده ام از نو بفروزد

 

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعر تولد ماه اسفند
ماه فروردین من از راه با تمکین رسید

سال را تحویل دادم، ماه فروردین رسید

شاد بودم موسم اسفند را، شاد و زلال

ماه فروردین ولی هم شاد و هم غمگین رسید…‎“

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعر دختر ماه اسفند
من یک *اسفندی ام*
مرا با لبخند هایم می شناسید
با خنداندن هایم
با رفتار های بچه گانه ام
وقتی وارد جمعی می شوم بی شک خنده در آن جمع غوغا می کند
شاید قاطی شما شوم وقتی حتی به من می خندید!!!!
من یک *اسفندی ام*
با قلبی که دروغ بلد نیست
قلبی که تپش هایش معنی میدهد

 

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعری برای ماه اسفند
اسفند ماهی که باشی

گاهی یه اخم کوچیک باعث جذابیت صد برابری چهرته

که جذبتو بیشتر می کنه…!

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعر درباره ی ماه اسفند
اسفند ماهی که باشی

حواست هست دل کسی و نشکنی و ناراحتش نکنی،

هر چند به راحتی همین کارو باهات کرده باشن…!

 

متن و پروفایل اسفند ماهی / شعر و عکس نوشته اسفند ماهی

 

شعر راجع به ماه اسفند
اسفند ماهی که باشی

همیشه مثه آبِ روی آتیش می مونی

و این یه نکته رو هزاران نکته ی مثبت تو به حساب میاد …!

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

هجده − 9 =

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز